ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ταυτότητα επιχείρησης

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΦΜ 061437936

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12134

ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 210 5786113

ΑΡ.ΓΕΜΗ 066417303000, Διακριτικός Τίτλος TSAGKARADIKO EXPRESS

Υπεύθυνος Επιχείρησης: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Η εταιρεία tsagkaradikoexpress.gr στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας τόσο κατά την αναζήτηση όσο και κατά την απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος tsagkaradikoexpress.gr, θέτει ως πρωταρχικό της μέλημα την παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσε­ις του tsagkaradikoexpress.gr προς όλους εσάς, καθώς και τα δικά σας δικαιώματα και τις δικές σας υποχρεώσεις προς το tsagkaradikoexpress.gr

Γενικοί Όροι

Ο ιστότοπος tsagkaradikoexpress.gr αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων περιποίησης και αξεσουάρ υποδημάτων, μέσω του διαδικτύου που σχεδιάστηκε και λειτουργεί από το Τσαγκαράδικο Expess.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα tsagkaradikoexpress.gr. Κάθε “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” που εισέρχεται στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος tsagkaradikoexpress.gr είτε περιορίζεται απλά σε επίσκεψη του ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε συναλλάσσεται για την απόκτηση κάποιου προϊόντος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους όπως αυτοί διατυπώνονται και αναλύονται στο παρόν κείμενο, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” δεν συναινεί με το όρους αυτούς, οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει όχι μόνο από την επίσκεψη ή χρήση του παρόντος ιστοτόπου , αλλά και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το tsagkaradikoexpress.gr.

Τροποποίηση Γενικών Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για οποιαδήποτε μετατροπή ή προσθήκη στους όρους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει το παρόν κείμενο.

Ισχύον Δίκαιο

Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται διέπονται από το Ελληνικό, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει του όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις “εξ’ αποστάσεως” πωλήσεις ( ΚΥΑ Ζ1 891/13-08-2013 για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ και έναρξη εφαρμογής 13-6-2014 και ΠΔ 131/2003 για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ) και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2551/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του).

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ , καθώς και το γενικότερα όλο το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του tsagkaradikoexpress.gr και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία. Έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του. Απαγορεύεται ρητά η χρήση, επανέκδοση, μετάδοση ή ανακοίνωση των ονομάτων, λογοτύπων, εικόνων και διακριτικών γνωρισμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται από το tsagkaradikoexpress.gr. Για την περιγραφή των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου λοιπόν, να αποφευχθεί η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση όλου του περιεχομένου του παρόντος site με οποιονδήποτε τρόπο για δημόσιου ή διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Η χρήση όλων των προαναφερθέντων στο tsagkaradikoexpress.gr δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα της χρήσης τους από τους χρήστες. Η παραβίαση των πνευματικών ή οποιοδήποτε άλλων προστατευμένων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διενέξεις.

Ευθύνη χρήστη

Ο “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” εισερχόμενος στο διαδικτυακό τόπο του tsagkaradikoexpress.gr συναινεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και γενικότερα όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα που παρέχει το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Συγκεκριμένα, ο κάθε “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” υποχρεούται να απόσχει από τις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες:

– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιονδήποτε προσώπων.
– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.α.
– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν εκ του νόμου ή σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις δικαίωμα μετάδοσης όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας.
– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
– αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
– ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής.
–παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.
– συλλογή ή αποθήκευση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Κάθε μη συνετή χρήση επιφέρει πέραν από αστικές κυρώσεις και άμεση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών από το tsagkaradikoexpress.gr, χωρίς καμία ειδοποίηση.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο συγκεντρώθηκαν και ελέχθησαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα tsagkaradikoexpress.gr, σχετικά με την ταυτότητα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες μέσω του tsagkaradikoexpress.gr συναλλαγές. Η Εταιρεία , στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από τυχόν καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή και εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε άμεση διόρθωσή τους οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Παρεχόμενα Προϊόντα

Τα προϊόντα προς πώληση που προβάλλονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου ο “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης”, να μπορεί να πληροφορηθεί με ακρίβεια για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και για τις ιδιότητές τους. Επιπλέον , στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 23%.

Για όλα τα προϊόντα που προβάλλονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχει ένδειξη σχετικά με την ύπαρξη διαθεσιμότητας. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της, αλλά εγγυάται την ενημέρωση των τελικών πελατών της περί τη μη ύπαρξης διαθεσιμότητας πριν από την σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα, ο πελάτης αποστέλλοντας την “Αίτηση Παραγγελίας” του, η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη εάν το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο ή σχετικά με τον προβλεπόμενο χρόνο κατά το οποίο αναμένετε η παραλαβή από τους προμηθευτές. Σε περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ύπαρξη εκ νέου διαθεσιμότητας του εκάστοτε προϊόντος δεν τον ικανοποιεί , τότε μπορεί να ζητήσει είτε ανάκληση του εν λόγω προϊόντος είτε την ακύρωση του συνόλου της παραγγελίας του. Εάν ο πελάτης επιλέξει είτε την ανάκληση του προϊόντος ή την ακύρωση του συνόλου της παραγγελίας του λόγω μη ύπαρξης διαθεσιμότητας, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη δεν φέρει για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκπλήρωση της παραγγελίας, καθώς στο στάδιο αυτό δεν έχει ακόμη συναφθεί σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως με τον εκάστοτε πελάτη.

Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, εικόνες, φωτογραφίες, ονόματα κ.α.) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας “ όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η Εταιρεία για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή /και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή /και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται σε αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Διαφημιστικά Μηνύματα

Το tsagkaradikoexpress.gr παρέχει τη δυνατότητα στον “επισκέπτη” ή “χρήστη” ή “πελάτη” να επιλέξει την εγγραφή του στο newsletter του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα για τα νέα προϊόντα και για άλλες τυχόν προσφορές. Η ενημέρωση γίνεται με την αποστολή ενημερωτικών-διαφημιστικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρίσει ο κάθε “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης”. Το tsagkaradikoexpress.gr δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ καταχρηστικά την ως άνω υπηρεσία του. Σε κάθε περίπτωση, ο “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” που αποδέχθηκε την λήψη ενημερωτικών- διαφημιστικών μηνυμάτων έχει πάντοτε την δυνατότητα να ζητήσει την διακοπή αποστολής προς αυτόν των ως άνω μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Cookies

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία (text files) τα οποία μεταβιβάζονται μέσω του διαδικτύου στον σκληρό δίσκο του εκάστοτε χρήστη, όπου και φυλάσσονται, επιτρέποντας, στις ιστοσελίδες να λειτουργούν χωρίς τεχνικά προβλήματα. Στις ρυθμίσεις του browser ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέγει να εμποδίζει τον browser του από το να δέχεται νέα cookies ή να ερωτάται κάθε φορά που νέα cookies πρόκειται να εγκατασταθούν στον σκληρό του δίσκο.

Όπως η πλειοψηφία των sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο tsagkaradikoexpress.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” περιηγείται με κάποιον web browser στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας , ούτε βλάβη στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, καθώς χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να σας προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, ενώ σε κάθε έξοδο σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Με την χρήση των cookies το tsagkaradikoexpress.gr παρέχει σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση αντικειμένων- προϊόντων στο καλάθι, προσωπικές ρυθμίσεις π.χ. συλλογή των πολλαπλών επιλογών του χρήστη, αναγνώριση των χρηστών που επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα.

Αν και τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σεβόμενοι το δικαίωμα επιλογής σας για την εγκατάσταση ή μη των cookies στον υπολογιστή σας, έχετε την δυνατότητα κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα, στο αναδυόμενο παράθυρο (pop-up) που εμφανίζεται να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την χρήση των cookies.

Συσχετιζόμενες ιστοσελίδες (links) στο tsagkaradikoexpress.gr

Ο “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” χρησιμοποιώντας το παρόν site του tsagkaradikoexpress.gr συμφωνεί απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη. Η Εταιρεία στο site του ηλεκτρονικού της καταστήματος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) οι οποίες οδηγούν σε άλλα sites, παρόχους, επιχειρήσεις κλπ. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα, προϊόντα, υπηρεσίες ( διαφήμιση ή πώληση), καθώς και για την ενημερότητα, πληρότητα, ποιότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία τέτοια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Η παροχή των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων στο tsagkaradikoexpress.gr, δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι η Εταιρεία αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους, καθώς δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της .Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική και παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση της χρήσης του παρόντος site.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αλλαγή Προϊόντος

Εάν ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή προϊόντος έχει το δικαίωμα να το κάνει μέσα σε διάστημα 14 (δεκατεσσάρων) ημερών με την συνεργαζόμενη Courier με το TSAGKARADIKO EXPRESS, ΕΛΤΑ COURIER, κωδικός 145664.  Συγκεκριμένα η επιστροφή προς εμάς με την ένδειξη ‘Χρέωση Παραλήπτη’, με την παραπάνω courier είναι δωρεάν & μόλις παραλάβουμε το δέμα σας, γίνεται η αποστολή της αλλαγής σας, με επιβάρυνση 3,50 ευρώ για εντός Αττικής και 4,00 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας

Εάν επιθυμείτε την ακύρωση μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας μετά την παραλαβή των προϊόντων, μπορείτε να κάνετε επιστροφή εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών, από την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσής και τα χρήματά σας θα πιστωθούν για οποιαδήποτε νέα παραγγελία επιθυμείτε.

*Σε περίπτωση επιστροφής παραγγελίας (αζήτητη ή απαράδεκτη) η οποία έχει εξοφληθεί με την ολοκλήρωση της , θα αφαιρούνται τα έξοδα επιστροφής από το τελικό ποσό της πίστωσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει είτε τηλεφωνικά στο νούμερο 210.5786113 είτε αποστέλλοντας email στο [email protected] (να συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός παραγγελίας).

Tο κόστος της νέας αποστολής επιβαρύνει τον πελάτη.

Η διεύθυνση για τις επιστροφές είναι :

TSAGKARADIKO EXPRESS

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 3

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τ.Κ. 12134

Tηλ: 210. 5786113

Για όλες τις επιστροφές είναι απαραίτητο να προηγηθεί επικοινωνία με  το TSAGKARADIKO EXPRESS & στο δέμα σας να συμπεριλαμβάνεται & η απόδειξη του προϊόντος.

Μετά το πέρας των 14(δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ

Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα, θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική κλειστή συσκευασία τους, καθώς επίσης δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης – Τ.Δ.Α. κλπ).

Εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, το TSAGKARADIKO EXPRESS υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με οποιοδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αξίας, η διαφορά χρεώνεται στον πελάτη.
Το κόστος της νέας αποστολής βαρύνει τον πελάτη.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ελαττωματικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την παραλαβή τους ή όσα παρουσιάσουν κατασκευαστικό σφάλμα . Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά λόγω χρήσης και φθοράς δεν θεωρούνται ελαττωματικά.
Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανές κατασκευαστικό ελάττωμα θα αντικαθίστανται με το ίδιο προϊόν εφόσον υπάρχει διαθέσιμο, διαφορετικά μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης εντός 7(επτά) ημερολογιακών ημερών.

Στην επιστροφή και στην νέα αποστολή των ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος αποστολής. 
Εάν προκύπτει διαφορά στην τιμή του νέου είδους, την επιβαρύνεται ο πελάτης.

Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας, αφορά σε λάθος της εταιρείας ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος αποστολής. 

ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ

Στην περίπτωση που o πελάτης επιθυμεί να αλλάξει κάποιο προϊόν, έχει το δικαίωμα να το κάνει μέσα σε διάστημα 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εκτιμώμενης παραλαβής του. Τα έξοδα της επιστροφής καλύπτονται από τον πελάτη, καθώς και τα έξοδα της αποστολής* (15,00€) της αλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη.

*Τα έξοδα αποστολής 15,00€ αφορούν αποστολές που δεν ξεπερνούν τα 2 κιλά. Κάθε επιπλέον κιλό, χρεώνεται 2,50€.

Ισχύουν οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις των αλλαγών.

This post is also available in: Αγγλικα